Home
  
  Projects 
 Articles  
 Resume  
  Press releases 
  Popular science articles
  Links

  
  Links 
  Family: past & present
 
  Who's Who at NASA
      Interview
 
NASA MANIAC Lecture  • Cosmic infrared background (Jan 2002 - NASA)
     NASA Goddard Space Flight Center - January 2002

 • Cosmic infrared background and first stars (Nov 2005 - NASA, NSF, Nature)
     Nature - November 2005
     NASA - November 2005
     National Science Foundation - November 2005

 • Cosmic infrared background and first stars (Dec 2006 - NASA, NSF)
     NASA - December 2006
     National Science Foundation - December 2006
     NASA Goddard Space Flight Center - December 2006

 • Cosmic bulk flows (Sept 2008 - NASA, U California, U Hawaii, U Salamanca)
     NASA - 09.23.2008
     University of Salamanca, Spain
     University of Hawaii
     University of California

 • Cosmic bulk flows (Sept 2010 - NASA)
     NASA - 03.10.2010

 • Cosmic Infrared Background and First Stars (Jun 2012 - NASA)
     NASA - June 2012

 • Cosmic infrared background and first stars (June 2012 - NASA)
     Cosmic Infrared Background and First Stars NASA - June 2012

 • Cosmic Infrared Background and Cosmic X-ray Background (Jun 2013 - NASA, U Hawaii)
     NASA - June 2013
     University of Hawai - June 2013

 • Primordial Black Holes and Dark Matter (May 2016 - NASA)
     NASA - May 2016